Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Asbestinventaris en sloopinventaris

Asbestanalyses

GEOSAN is erkend door het Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het uitvoeren van asbestidentificatie in materialen. Deze asbestidentificatie wordt uitgevoerd op stalen die door onze eigen diensten worden genomen of op stalen die ons worden bezorgd. Deze dienst bieden wij helaas niet aan voor particulieren. De kwalitatieve identificatie van asbest in materialen gebeurt via dispersiekleuring en polarisatiemicroscopie.