Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Asbestinventaris en sloopinventaris

Traceerbaarheidsprocedure

In februari 2017 werd de standaardprocedure Traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie goedgekeurd. Deze standaardprocedure bepaalt de voorwaarden waaraan de traceerbaarheidsprocedure dient te voldoen.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Een uitgebreide traceringsprocedure voor sloop- en afbraakwerken van (1) gebouwen met een bouwvolume > 1.000 m³, en (2) bruggen en tunnels
  • Een vereenvoudigde traceringsprocedure voor sloop en afbraak van gebouwen met een bouwvolume kleiner dan of gelijk aan 1.000 m³
  • Een traceringsprocedure voor infrastructuurwerken

Geosan kan u als erkend Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur begeleiden bij elk van deze drie traceringsprocedures.