Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Enkele referenties

GEOSAN voerde sinds haar ontstaan in 1989 tal van bodemonderzoeken en bodemsaneringen uit voor zowel de private als de openbare sector. Onze voornaamste interventiedomeinen zijn industriële installaties, brownfields, bouwprojecten, tankstations, havengebieden, stortplaatsen, mijnen en groeven, beschermingszones van waterwinningen, calamiteiten, baggerspecies,…

Om het vertrouwelijke karakter van haar prestaties te garanderen heeft GEOSAN NV gekozen de naam van haar klanten uit de privé sector confidentieel te houden. Deze zijn voornamelijk de industriële sector, bouwpromotoren, KMO's, petroleummaatschappijen, notarissen, advocaten, beroepsverenigingen, internationale investeerders, particulieren.

GEOSAN heeft eveneens talrijke bodemonderzoeken uitgevoerd voor de openbare sector , waaronder de Europese gemeenschap, het Europees Parlement, de Krijgsmacht, de NAVO, de OVAM, het BIM, de GOMB, SPAQuE, de Haven van Brussel, de NMBS, BOFAS, de Regie der Gebouwen, verscheidene Gemeentes in België (3 gewesten), de Ademe (Frankrijk), Voies Navigables de France (Franse waterwegen), stedelijke gemeenschappen van Rijsel, Arras en Saint-Omer.

GEOSAN voert eveneens boringen en bemonsteringen uit in opdracht van andere erkende bodemdeskundigen, niet alleen in ons gewoonlijke interventiegebied België en Frankrijk, maar ook over heel Europa . Zo zijn we reeds meerdere malen in Nederland, Schotland, Engeland, Portugal tussengekomen.

portugal

GEOSAN heeft het risico-onderzoek op het terrein van het waterzuiveringstation van Brussel-Noord uitgevoerd en heeft er de sanering begeleid.

Door een zwaar industrieel verleden op deze brownfield van ca. 10 ha was een indrukwekkende mengeling van verontreinigende parameters aanwezig. Het nader onderzoek uitgevoerd door GEOSAN heeft de verontreinigingspluimen in kaart gebracht zowel voor de bodem als voor het grondwater. Een grondwatermodellering aan de hand van Modflow (r) werd uitgevoerd om de verspreidingsrisico's in deze heterogene geologische context te evalueren. De saneringswerken (oktober 2003 tot augustus 2006) werden permanent opgevolgd door een werfleider van GEOSAN. aquiris