Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Bodemsaneringswerken of BSW zijn de werken waarbij de verontreiniging in de bodem wordt weggenomen. Ze worden uitgevoerd door een aannemer aan de hand van het bodemsaneringsproject en onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige.

De meest bekende saneringstechniek is wellicht de ontgraving. De vervuilde grond wordt dan afgevoerd voor verwerking. Maar er zijn ook tal van andere technieken om bodem, bodemlucht of grondwater te zuiveren. De techniek wordt gekozen volgens het BATNEEC-principe: de best beschikbare techniek die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengt.

aquiris

Voorbeelden van deze technieken zijn Pump and treat (het oppompen en zuiveren van verontreinigd grondwater), Isolatie (de verontreiniging wordt afgeschermd van de omgeving middels een ondergrondse Berlinerwand, een stalen damwand, een bovenafdichting met daarop een propere leeflaag,...), Reactieve wanden (een ondergrondse doorlaatbare wand waar het grondwater doorheen kan stromen. De chemische samenstelling van de wand zorgt voor en snelle afbraak van de polluenten in het grondwater.), Biosparging (injectie van zuurstof in het grondwater waardoor biologische afbraak van polluenten wordt gestimuleerd), Infiltratie (inbrengen van stoffen in het grondwater die de biologische afbraak versnellen. Veelal betreft het stoffen die dienen als voedingsbron voor micro-organismen die de verontreiniging afbreken.), Electroreclamatie (Met behulp van een wisselspanningsveld wordt de ondergrond opgewarmd waardoor de oplosbaarheid van polluenten vergroot), en Bodemuchtextractie (door het aanleggen van een onderdruk in de bodem wordt verontreinigde lucht aangezogen. Die wordt dan gezuiverd.).

GEOSAN bestudeert regelmatig de laatst bestaande technieken m.b.t. in situ behandeling van verontreiniging om steeds de meest efficiënte technieken aan haar cliënteel te kunnen voorstellen. GEOSAN heeft trouwens deelgenomen aan verscheidene pilootproeven voor het uittesten van nieuwe technieken, in samenwerking met onderzoekscentra (waaronder VITO) en de overheid (OVAM).

GEOSAN kan U aldus de volgende prestaties aanbieden:

  • schrijven van bestekken ter bestemming van de saneerders;
  • opstellen van offerteaanvragen ter bestemming van saneerders;
  • het evalueren van de offertes en selecteren van de saneerders;
  • monitoring van de sanering;
  • eindcontrole van de saneringswerken en het opstellen van het eindevauluatierapport;
  • eventuele nazorg indien dit vereist is door OVAM.

De opvolging van saneringswerken door een ervaren firma zoals GEOSAN garandeert de uitvoering van de werken conform de milieukundige voorschriften opgenomen in het bodemsaneringsproject en kan aldus eveneens een besparing van geld en tijd met zich meebrengen. Daarbij kan, dankzij een regelmatige en georganiseerde communicatie met de opdrachtgever en de verscheidene betrokkene partijen, een snelle reactie gegeven worden op de onvoorziene omstandigheden die zich tijdens de werken kunnen voordoen. Contacteer ons gerust voor meer informatie of om een afspraak te maken om uw dossier te bespreken. Met onze ruim twintig jaar ervaring brengen wij elke bodemsanering tot een goed einde.

sidebar