Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Bij een overdracht of bij een bodemsanering zijn vele partijen betrokken: eigenaar, exploitant, koper, overheid (OVAM), gemeente of provincie, notaris, aannemer saneringswerken, verzekeringen, ontwikkelaar, … De bodemdeskundige handelt vanuit de belangen van de opdrachtgever. Deze lopen natuurlijk niet noodzakelijk gelijk met de belangen van andere partijen (bijvoorbeeld een snelle duurdere bodemsanering tegenover een langzame trage, of een minimum aan boringen en staalname bij een verplicht onderzoek versus een uitgebreider onderzoek dat meer zekerheid biedt).

Ook als niet-onderzoeksplichtige of niet-saneringsplichtige partij kan het soms aangewezen zijn u te laten bijstaan door een onafhankelijke saneringsdeskundige. Dit kan gaan van een eenvoudige second opinion tot het uitvoeren van een eigen controle-onderzoek, van het nagaan van de noodzaak tot het verrichten van een bodemonderzoek tot het opstellen van kostenramingen voor saneringswerken. Vooraleer van start te gaan maken wij steeds vrijblijvend een gedetailleerde offerte op. Contacteer hiervoor gerust één van onze specialisten.

bureau quincy
sidebar