Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Een bodemsaneringsproject of BSP is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd en de eventuele nazorg zal worden verzekerd. In een bodemsaneringsproject vergelijkt GEOSAN een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing, verwachte resultaten, enz.. Op basis van die vergelijkende studie stellen wij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

De conformverklaring van het bodemsaneringsproject door OVAM doet ook dienst als melding , milieuvergunning en bouwvergunning voor de bodemsaneringswerken. Aan de hand van het bodemsaneringsproject kan GEOSAN ook een bestek voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken opmaken.

Als bodemverontreiniging kan worden behandeld door bodemsaneringswerken die maximaal 180 dagen in beslag nemen kan een beperkt bodemsaneringsproject worden opgesteld. Dit op voorwaarde dat de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop bodemsaneringswerken zullen plaatsvinden zich schriftelijk akkoord verklaren met de uitvoering van de bodemsaneringwerken zoals beschreven in het beperkt BSP.

Het opstellen van een bodemsaneringsproject doet GEOSAN steeds in nauw overleg met de opdrachtgever. Naast milieukundige aspecten spelen er namelijk nog andere zaken mee: tijdshorizon, geplande bouwwerken, impact op de normale bedrijfsvoering, een geplande overname en natuurlijk het totale kostenplaatje. GEOSAN besteedt veel aandacht aan de communicatie tussen bodemsaneringsdeskundige, opdrachtgever, overheid (OVAM) en uitvoerder van de werken. Elke oplossing is er één op maat. Contacteer ons gerust voor meer informatie of om een afspraak te maken om uw dossier te bespreken.

Volgende stap: bodemsaneringswerken

bos
sidebar