Diensten

Bodemonderzoek en bodemsanering

Opgepast voor minwaardes!

Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van bodemverontreiniging op een terrein voor een aanzienlijke minwaarde kan zorgen. Dit vertaalt zich niet alleen in een financiële waardevermindering van het onroerend goed, maar kan ook een enorm tijdsverlies betekenen. Een degelijke begeleiding door een ervaren bodemsaneringsdeskundige is dan ook zeker geen overbodige luxe, of u nu optreedt als overdrager, koper, exploitant, notaris of curator.

Maar er zijn nog een aantal andere zaken waarmee moet worden rekening gehouden:

  • aan een asbestsanering zijn zware kosten verbonden. De aanwezigheid van asbest nagaan in de bestaande gebouwen kan dit risico opvangen. Het laten uitvoeren van een asbestinventaris bij oudere gebouwen is zeker aangewezen.
  • bij het slopen van oude gebouwen kan selectief slopen voor een meerwaarde zorgen (en het is in bepaalde gevallen verplicht), maar de afvoer van eventuele afvalstoffen op de site brengt natuurlijk een kost met zich mee. In een sloopinventaris worden deze geïdentificeerd zodat er een inschatting van eventuele afvoerkosten kan worden gemaakt.
  • bij bouwen of verbouwen van grotere dakoppervlaktes is een infiltratievoorziening verplicht, tenzij er onder andere kan aangetoond worden dat de doorlatendheidsfactor van de bodem te klein is. Een eenvoudige infiltratieproef laat u weten of uw grond hiervoor in aanmerking komt.
  • indien er op het terrein opslagtanks van gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld stookolietanks) moet er steeds de vraag gesteld worden of deze nog in goede staat zijn. Indien dit niet het geval is kunnen ze bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en dienen deze eventueel conform buiten gebruik te worden gesteld. Na een tankonderzoek geven wij u advies en helpen wij u een kostenraming opmaken.
  • indien grote grondwerken worden gepland zal een technisch verslag van uitgegraven bodem noodzakelijk zijn. Indien er verontreinigde grond wordt aangetroffen zal deze moeten verwerkt worden. Ons technisch verslag identificeert deze gronden zodat er eventueel een kostenraming van grondverwerking kan worden opgemaakt.

Uitgestelde betaling

Voor notarissen en curatoren voorzien wij de mogelijkheid over te gaan tot uitgestelde betaling: het oriënterend bodemonderzoek dient in dit geval pas te worden betaald na de effectieve overdracht van het onroerend goed. In bepaalde gevallen kunnen wij dit betalingsuitstel zelfs uitbreiden over het beschrijvend bodemonderzoek tot en met het opstellen van het bodemsaneringsproject en –in samenwerking met de saneerder- uitvoering van de bodemsaneringswerken. Dit laat ons toe bepaalde dossiers (faillissementen, verdeling na erfenis, verkoop bij echtscheiding…) toch te kunnen laten doorgaan, zelfs al stonden ze al jaren stil wegens het ontbreken van financiële middelen. Contacteer ons gerust voor onze voorwaarden.

Er is verontreiniging aangetroffen op mijn perceel. Wanneer kan ik overdragen?

Indien er tijdens het oriënterend bodemonderzoek duidelijke aanwijzingen zijn dat er op het perceel een ernstige verontreiniging aanwezig is, kan een geplande overdracht in het gedrang komen. Er zijn echter een aantal mogelijkheden voorzien om het normaal traject beschrijvend bodemonderzoek => bodemsaneringsproject => bodemsanering => overdracht in te korten. Voor veel dossiers kan er een oplossing op maat worden uitgewerkt (sanering tijdens het oriënterend bodemonderzoek, beperkt bodemsaneringsproject, …). Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie, waarna één van onze specialisten u met veel plezier verder zal helpen.

portugal