Diensten

bodemonderzoek en bodemsanering

Bodemonderzoek en bodemsanering

Het algemeen wetgevend kader in Wallonië is nog niet in voege, maar het ‘Décret relatif à la gestion des sols’ van 5/12/2008 (Belgisch Staatsblad 18/02/2009 en 06/03/2009) is wel reeds van toepassing voor projecten in opdracht van de Waalse overheid en de procedure kan reeds door de eigenaar of exploitant worden gevolgd op vrijwillige basis. Hieraan zijn er zelfs een reeks specifieke voordelen verbonden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze franstalige website of kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.