Diensten

grondverzet

Grondverzet

Infiltratieproef

Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is een individuele infiltratievoorziening verplicht indien de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na 1 juni 2001 voor volgende bouwwerken:

  • bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan 75 m²
  • verbouwingen als de dakoppervlakte met meer dan 50 m² uitbreidt
  • aanleggen of heraanleggen van verharde oppervlaktes groter dan 200 m².

 

Er kan echter van de opgelegde infiltratievoorzieningen afgeweken worden, onder andere indien aangetoond wordt dat de doorlatendheidsfactor kf van de bodem voldoende klein is.
GEOSAN kan voor u een dergelijke infiltratieproef uitvoeren en u zo een eventueel nutteloze zware kost besparen. Wij voeren hiervoor een Ksat-in situ permeameting uit waarmee de verzadigde waterdoorlatendheid van de vadose (onverzadigde) zone wordt bepaald. Deze infiltratieproef staat ook bekend als de in-situ putdoorlatendheidstechniek, de ondiepe inpompmethode of de boorgatinfiltratietest.

infiltratieproef