Diensten

Bodemonderzoek & bodemsanering

Uitvoeren van oriënterend
en beschrijvend bodemonderzoek, opstellen bodem-
saneringsproject en begeleiden van bodemsanering als bodemdeskundige.

Grondverzet

Opstellen technisch verslag in het kader van grondverzet. Onderzoek van waterbodem.

Asbest en sloop

Opstellen asbestinventaris en sloopinventaris. Infiltratieproef in het kader van de watertoets. Asbestidentificatie in materiaal (erkend labo)

Tanks

Periodieke tank keuring en advies bij opslag gevaarlijke producten.

Boringen en staalname

Milieukundig veldwerk (ook in onderaanneming): machinaal nemen van grondstalen en grondwaterstalen, MIP-sonderingen en injecties.