Diensten

tanks

Tanks

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er tot nog toe geen reglementering voor de installatie of controle van een reservoir. Toch kan een milieuvergunning vereist worden die specifieke exploitatievoorwaarden inhoudt, zoals bijvoorbeeld het geval is voor tankstations.

tankkeuring

In de nabije toekomst wordt een reglementering verwacht, maar voorlopig verwijzen wij u voor meer informatie naar de website www.leefmilieubrussel.be.

Bij een schadegeval (overvulling, lekkage, breuk, …) kan GEOSAN ook optreden als bodemdeskundige om eventuele milieuschade te beperken en snel en efficiënt aan te pakken.

sidebar