Diensten

tanks

Tanks

Vlaanderen

De opslag van gevaarlijke producten wordt geregeld in hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM. Daarin worden de verplichtingen beschreven die van toepassing zijn voor de opslag in houders van gassen en gevaarlijke stoffen.

Elke opslagtank van gevaarlijke stoffen dient naast de ingebruiknamekeuring te worden onderworpen aan een periodieke tank keuring. Voor een overzicht verwijzen wij u graag naar de betreffende wetgeving op de website van EMIS.

tankkeuring

GEOSAN is in Vlaanderen erkend als milieudeskundige in de discipline houders van gassen en gevaarlijke stoffen (2002/H068) en milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie (2004/K041). In die hoedanigheid voeren wij elke tank keuring uit met uitzondering van particuliere stookolietanks kleiner dan 5000 liter. Deze laatste kunnen ook worden uitgevoerd door een erkend tanktechnicus.

Daarnaast bieden wij ook advies in het kader van nieuwe opslaginstallaties en buitengebruikstelling van (ondergrondse) houders.

Bij een schadegeval (overvulling, lekkage, breuk, …) kan GEOSAN ook optreden als bodemdeskundige om eventuele milieuschade te beperken en snel en efficiënt aan te pakken.

sidebar